آمار ناامید کننده اوبلاک با اتلتیکو

سنگربان اتلتیکو مادرید در فصل جاری عملکرد خوبی از خود نشان نداده و یکی از دلایل ضعف تیم سیمئونه بوده است. به نقل از اسپورت،…

ادامه مطلب آمار ناامید کننده اوبلاک با اتلتیکو