چرا دفاع از یحیی سخت است؟

یحیی گل‌محمدی به اندازه میانگین قهرمانی امتیاز گرفته، اما چند ابهام جدی متوجه کار اوست. حتی اگر پرسپولیس قهرمان نشود، باز هم میانگین امتیازگیری سرخ‌ها…

ادامه مطلب چرا دفاع از یحیی سخت است؟